[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านผาหลัก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ประวัติโรงเรียน  
 

         โรงเรียนบ้านผาหลัก  ตั้งอยู่เลขที่  105  หมู่  3  ถนน  ท่าวังผา-เชียงคำ  หมู่  3  ตำบลยอด    อำเภอสองแคว    จังหวัดน่าน   ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2477  ขณะนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอปง  จังหวัดเชียงราย  ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่  105  หมู่  3   ถนนท่าวังผา - เชียงคำ   หมู่  3   ตำบลยอด    อำเภอสองแคว   จังหวัดน่าน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2   
        เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีเนื้อที่  25 ไร่   1 งาน  50 ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ   5   หมู่บ้าน  ได้แก่   บ้านผาหลัก     บ้านปางส้าน   บ้านผาสิงห์  บ้านยอด    บ้านน้ำเกาะ     
คำขวัญของโรงเรียน
“วิชาการเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม เด่นล้ำวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”
 
ปรัชญาของโรงเรียน
“   สุสฺสูสํ ลภเต  ปญฺญํ  ”
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“  ต้นมะแข่น   ”
             เนื่องจากมะแข่น เป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลยอด โดยเฉพาะหมู่บ้านผาหลักนิยมปลูกกันมากที่สุด และมะแข่นยังเป็นยาสมุนไพร นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้นำมะแข่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน คือ มะแข่นดองน้ำสมุนไพร  และน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะแข่น
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
“   ดอกเฟื่องฟ้า   ”
           เนื่องจากดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ที่ปลูกได้ง่าย โตไว  ทนต่อความแห้งแล้ง  มีหลากหลายสี แต่ละสีมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเอง   เปรียบเสมือนนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหลัก นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย ใช้สมาธิสติปัญญา ในการเรียนรู้ได้อย่างหลากกหลาย   มีความอดทน   อดกลั้น    มีความมานะพยายามเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข