[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านผาหลัก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายสมภพ ทองสุข
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร ก้อนแสนไชย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ประถมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา คำวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีรัตน์ สุทธการ
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป