[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านผาหลัก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายนพดล ปิงยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายอรรณพ แย้มรุ่ง
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐธินัล วงษ์เจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา รักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นายวัชรพล ลำทา
นักการภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป