ชื่อ - นามสกุล :นางกฤตยาณี ผาแก้ว
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :