ชื่อ - นามสกุล :นายจักรภาณุ วีระวงค์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :